Храм Dreamcast > Эмуляция на Дримкаст

Эмуляторы в которые мы не играем ...

<< < (2/4) > >>

IcyLin:
Непопулярных приставок тоже сборки есть. Например такие:

Atari_800_DC_v0.76_Compilation_WinIsShit(wisa8dcc)
DCAtari_With_All_5200_2600_And_800_Disks_USA_DC-IND
DreamMsx_and_all_roms_DC-DRASTIC
Gameboy_Emu_With_Roms_USA_DC-HOOLIGANS
LSD_Dream_Emulator_Repack_Repack_DC-UNKNOWN
MamedDC_2588_Romz_FINAL_USA_DC-ISOSPHERE
Master_System_Emu_With_546_Roms_DC-TANGI3R
SarienDC_1.1_ALL_DC-GP
ScummVM 10 Pack

Попробовал Commodore64, MSX, Chip8 собрать. Что-то не работает....

Dogertyboy:
Вот это уже что то ... =)
Так Atari - много разных кажется 800 тоже есть
5200 кажетсяя нет
Gameboy'a нет - но его я видел на снесораме
LSD Dream это что ??
MamedDc - нет точно это как я понял эмулятор MAME ?? если так то у меня отличная сборка с кучей игр от Chui M.A.M.E 4 All есть ....
Мастер Систем тоже есть - не особо неизвестный
SarienDC - у GankSoft кажется на сайте выложен но я так в своё время и не понял что там внутри ...
Ну и наверное ScummVM 10 Pack самое из этого интересное =)
Но всё же не собранных ещё целая куча ....
Их вообще на дрим сцене ктонибудь собирает ??? Выкладывает ???

IcyLin  у тебя кстати есть ScummVM 10 Pack ??
И ещё если знаешь - чем эмулятор отличается от интерпритатора ??? Ведь ScummVM - это интерпритатор - а все остальные эмули ....

IcyLin:

--- Цитировать ---LSD Dream это что ??
--- Конец цитаты ---

Это собранная в изибуте походу блеемкаст игра такая.

Так что к эмулятором я поспешно её причислил: http://www.mac.kadath.org/Index.html


--- Цитировать ---MamedDc
--- Конец цитаты ---

Целых 3 диска/ Вот NFO:
(click to show/hide)
--- Код: ---                                                                                          
                                                         -+ppppe                          
            ,##n                                      ,pWWF"""**M                          
            dMMM                        apW#c         #"        *L  ,ppp_                  
            TMML   app_          .#Wpc dF" '$_       4L          M ,H""*M_                
            ~<=+o_gF"^M   ~gWMp  #" '$_ M   'M       M +         M [L   *L                
            *WWWW~H   H   dF  *L;L   4" [L   TL      " TL       ,P '"    M                
              ,H" M___"  .P    M!L   N  !L   {L  +pp_  'h     ~gW"       Q                
              d"  *WWWWp [L    H'b   "  !L+apW" |F**YL  Q_agppWF        +H                
             |F   -__  TL[L   ;L Tppo_  'MFF"a _'    Tc 3LVMn"     qppp#F"                
             d"  [WFMc  M[L   dL  ^**Vb_ h  ,F}L     !L 'h  *b     '""*b                  
         ,p_ M   N  'M  MTL  qFa#WWb  !L M _4LH     +#"  M   $_        TL                  
         '"V#L   M  NF ,F'V##FgFap TL :L.H'WM#L    TWMc  Q   [L    _    $_                
            'M_  M     d"    }F:P"~4L |L|L #"N       'M_ 4~  3L  a~M    [L                
             *b  $c  ,gF     {L V#WF ,B"d"[L h :L     [L 4~  {L .H TL   [L                
              $_ 'Yp#W"      'b  ~__gW";F *" M  Qp_~-a#" 4~  !L 4L 'M   d"                
              *L   "          *WWWWF"        Tn '*WWWF"  N    *MF   *ba#"                  
               M                              *L                     *F"                  
               Tc ~__ooppppppppppppp ~anp                                                  
          ~_app#MWWWVFFYMMWWF******" !WhppA######ppp_                                      
        [NWFF"" N~____gWv____________CVVVVVVVWVVVVVVVV_______________________              
        TWWWWWWWMWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW              
                'h JF          .gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#_                              
                 QA"          a#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMp_                            
                 *L        ,.gMMMMMMMMMMMMMMMMM#MMMMMMMMMMMMM#_                            
                          a<dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML                _          
                         'F#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML~      .ap####c"          
                         .#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn="_+pAMMMMMMMM_          
                         QMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM##MMMMMMMMMMMML          
                        4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMW          
                       }MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWVVCvg#MMMMW"          
                      .#MMMMMMMMMMMMMMWFF""""      """"^"""^"""">>>=zp#MMMMMMF            
                )Ln=  4MMMMMMMMMMMF""             ~>~    ~>=uyyppp##MMMMMMMMF              
              ' W&ppppMMMMMMMMMF"      ~~~      ~>==~   ~=vwBMMMMMMMMMMMMMMF              
                )#MMMMMMMMMWF"" ~~    ~>>~~  ~>>=r==>  ~=CONNMMMMMMMMMMMMF"                
                [MMMMMWWFC" ~   >>~~ ~>>>>~~>==vvvC=~+p#####MMMMMMMMMMMMVo                
                TMMM#nec==_c~  ~>==>>>===>==rvvwwC=a#MMMMMMMMMMMMMMMMMMbfVc                
                :MMMMMMMMMMh=~~>=rrvc=rrrrvvw0DCvm#MMWVVMMMMMMMMMMMMMMMMMn*                
                 *MMMMMMMMMv=_~>rvvvvwwwwwDDECvm#MWF""~~VFF"""""**VVVWMMMML                
                  TMMMMMMMMy###ppw0DDRRRREUyp#MWF" "             ~~~>>?WMMM                
                  _MMMMMMMKMMWWWMM###AAAABWVF""                ~>=cvwmA#NMM                
                  aMMMMMMWVVF"`"^"""""""          ~~~~~~~~~~~~_cwAA##MMMMMML              
                 )MMMWC"                    ~~~~~>>>>>======+m##NMMMMMMMMMMM_              
                 [MMF~~       ~~~~~~    __~~>>>======ccvvveom##PURMMMWMMMMMMM              
                .#MM#pv=~ ~~~~>>==ve__opAvv=====rvvvvvvvw0OKNMF==KMMMMM#MMMMM              
                4MMMMMKkc_>>===rvv0WMMMMMDwvvrrvvvw00DDRRNNM##L>~2XMMMMMMMMMF              
                NMMM##MM##c==rvvv0ORWMMMKRDwvvvwwDDDRRRRKWMMMMCct!Q#NMMMMMMM\\              
                MMMMMMMMVX#DwwDO0DRRBMMMNBRDwDDDDRRRNNNNMM##MW=t:sMMMMMMMMMM^              
                $MMMMMMMC?NMEGwRRRRRBNMMNBRRRRRRRBNNNMMMMMMMMh=:zMMMMMMMMMMF              
                7MMMMMMM=cX##NBBBBBNNNMMMNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMCzAMM#WMMMMMMM"              
                'MMMMMMMer8MMMNNNNNNNMMMMMMMNNNNMMMMMMMMMMMMOm#MMMMMM#MMMW"                
                ;FMMMMM#MAfMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                  
                 >MMMMMMMM#BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML                  
                  $MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF                  
               _appdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"                  
              gMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#MMMMMMMMPd"                  
             4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMVMMMhML                  
             NMMFCVWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMzMMM;F"                  
            .MMF)AnzNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMH@MMH                    
            :MMLBMMbBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF)eXMMMMMMMMMMML8MML                    
            :MMcNMMMOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMLXMZMMMMMMMMWWWL6MML                    
            :MMhRMMMP#MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbZMdWVVWtcV?xoXM#MM                      
             MMMfMMMhXMMMMMMMMMMMMMMMMMFVfMP#WVMMMMnWW\\WD)WV=4Mh#PNMH                      
             TMMnXMMMZMMMMMMMMMMMMtMFVFmNvHSMFIMMMMMnCzo=s#LeNMsMa#ML                      
             'MMMeWMMfMMMMMMMMMMWBIMLOCvo(LXMt8MMMVNMLfVowG##MMMMMMML                      
              TMMMrMMhMMCrWFeNMMMPXP=B@WVALCvm#MMbwfUm##MMMMMMMMMMMF_                      
               MMMMPMhMPdACgENMMMh?uhNAy#M###MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWF                        
               eMMMMfMMhNPsMUMMMMM#MhNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMV"                            
               M/MMMMfW6F60GBUMMMWNMCNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMF&H                            
             <M$LMMPNbfA#WEUmMMMVmMMvNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW" *X                            
             ^ '"NMhNMn6m#MMMMML@MMMtMMMMMMMMMMMMMMMMMMF"                                  
                 $MMXMMXMMMMMMMcZMMM2MMMMMMMMMMMMMMMFF                                    
                 4MMfU#zMMWFMMMDefMF4MML '*******"pc                                      
                 3MM#wrAMML TMMM#Aex#MML          ;                                        
                 'MMM##MMML 'MMMMMMMMMM                                                    
                  TMMMMMMW    YMMMMMMM"                                                    
                   TMMMMF"    ,*VWWF""                                                    
                    ?**"      '                                                            
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                mc ,_      
                                                                               ,#F 4exea_._
                                                                               dMNMWRF"odWL
                                                                              '" ^V   *"        
   _              
   N)             - --- ------------------------/ iSOSPHERE /------------------------ --- -

   N)        
   NL.                     i S o S P H e R e   P r o u d l y   P r e s e n t s :
   4N)      
   (N)      
   (N)            
   (N)             GAME:   MamedDC_2588_Romz_FINAL
   (N)              
     ._NNN)             Origin.....: USA
   _NNN)                Date.......: 01/28/2oo2
 NNNF"`                 Plataform..: DreamCast
(NF`                    Archives...: 3 CD┤s
(NL                     Filename...: iph-mame1,2,3.rar
 "NNNNNNNN)             Format.....: DiscJuggler
   """""NNNNL           CD's.......: 3 CD┤s
           4N           Ripped.....: Nothing
          _NN                          
  (NNNNNNNN`                                                                              
   """""""        - --- ------------------------/ iSOSPHERE /------------------------ --- -
 
    _JN_                                                                                  
  (NF""4NN)                             R e l e a s e   N o t e s :                
 _NF     "N)                                              
 NN.      J)                                                              
  4NN)   NF           This 3 cd release contains all known working romsets for MamedDC emu.
   "4NNNNF             Although there has been other mame emu's released for DC prior,
         _.           none of them contained ALL the roms, and considering it has been
      NNNN)           over 6 months since last version update for MamedDC, we release all
  .JNNNF"`            roms.          
 _NNNF`              
(NN                      There are 3 cd's to this release containing 16 different emu versions
`NNL_____.            of MamedDC. CD1 contains all known roms for MamedDC #1 thru #5, CD2
  4NNNNNNN__.         contains all known roms for MamedDC #6 thru #16 less #15. CD3 Contains
         NNNN.        MamedDC #15.
           (N)        
        _JNNN`        Some of the roms, although listed as working, do run rather slow. But
   NNNNNNN)           you can always just copy over the roms to HD and run em with MAME emu
   JNNNNNL.           for PC from http://www.mame.net :)
  JNNF""NNN          
  ()     `N)          We want to thank Ghost_rdr for his help in writing script utility to
  ()      N)          copy over the necessary roms for emu from a complete v.57 romset.
  ()     JN`          oo many to drag and drop....LOL!
  ()  .JNN                    
  (F""""                      
  ()               - --- ------------------------/ iSOSPHERE /------------------------ --- -
  (N                                
   N                                          G a m e   I n f o :
  .N                          
  (NNNN)                      
  (NF"4NNL                 Publisher..: http://digita.mame.net
  ()    "NN             Developer..: http://digita.mame.net
  ()      N)            Genre......: Arcade    
  (N      N)            Origin.....: USA    
  `N     JN`            Players....: 2    
                           Review.....: http://digita.mame.net
      NNNN)            
  .NNNF"""NN)          
 _N)       N)      - --- ------------------------/ iSOSPHERE /------------------------ --- -    
(N) (NNNNNNF`          
(NN""""""`              
`NNN_.    _N)                             G r o u p   I n f o :      
   "NNNNNNF`            
   _______.      
 _JNNNNNNNN.            - We are looking for siteops who wanna take us as affil on      
JNN)      (NL             10mbit (MIN) site
 NN        NN          - Free suppliers
 NF       (NF           - Talented & Experienced crackers
 N)  .   .N)            - Shell suppliers
 N) (NNNNF`            
 NNNNFNNN                
 N)    (NL.        - --- ------------------------/ iSOSPHERE /------------------------ --- -
 NN      "N)            
          `"`          
      ____.             G r e e t s -  O u r   a d m i r a t i o n   g o e s   to :    
   NNNF"""NN)                                                                              
 _NF`     `N)        
.NF _____NNN)      GENiUS  ECHELON  KALiSTO  DNL  PARADOX  SOULPS2  EiTheL  CHICNCREAM
(NNNNNNNN)                                                                  
`NNN_.    _N)                                                                              
  `NNNNNNNNF`      - --- ------------------------/ iSOSPHERE /------------------------ --- -


--- Конец кода ------ Цитировать ---SarienDC - у GankSoft
--- Конец цитаты ---

Что за GankSoft?

Это Sierra AGI resource interpreter. Вот NFO:
(click to show/hide)
--- Код: ---                               _______  ______
                            .:/       \\|      \\:.
                      ....:::/    |    \\   |   \\:::....
                        '':::\\    |    /   |   /:::''
                            ':\\___    /|   ___/:'
                             ./      /:|  /::'
                             /______/::| /'
                                      '|/

  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │                SarienDC 1.1 (c) Ganksoft Entertainment                 │
  ╞════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════╡
  │ Release date    : 2002.03.06       │ Compilation date: 2003.01.17      │
  │ Region          : All              │ Platform        : Sega Dreamcast  │
  ╘════════════════════════════════════╧═══════════════════════════════════╛

   Sarien is a Sierra AGI resource interpreter engine that enables you to
   play early Sierra On-Line(tm) AGI version 2 and version 3 games, as well
   as AGI games written by other people. Sarien is covered by the Free
   Software Foundation's GNU Public License and is an open source
   development. Up to date information and anonymous CVS is available at
   http://sarien.sourceforge.net/. Please note that Ganksoft Entertainment
   has only created a port of Sarien to the Dreamcast. Please see the above
   link for more information on the base Sarien project.

   Sarien can play the following games (see the included "sarien.cfg" file
   for additional information):

   Demo 1
   Demo 2
   Demo 3
   Demo 4
   Demo 5
   Donald Duck's Playground
   Gold Rush (5.25)
   Gold Rush (3.5)
   Gold Rush (Cracked) (3.5)
   Gold Rush (Cracked) (5.25)
   Kings Quest 1 (2.0F)
   Kings Quest 2
   Kings Quest 2 (2.2)
   Kings Quest 3 (1.01)
   Kings Quest 3 (2.00)
   Kings Quest 3 (2.14)
   Kings Quest 4 (v2.0)
   Kings Quest 4 (v2.2)
   Kings Quest 4 demo
   Leisure Suit Larry 1 (1.00)
   Manhunter New York (1.22)
   Manhunter San Francisco (3.02)
   Mixed Up Mother Goose
   Police Quest 1 (2.0A)
   Police Quest 1 (2.0G)
   Space Quest 1 (1.0X)
   Space Quest 1 (1.1A)
   Space Quest 1 (2.2)
   Space Quest 2
   Space Quest 2 (2.0A)
   Space Quest 2 (2.0C)
   Space Quest 2 (2.0F)
   The Black Cauldron
   The Black Cauldron (2.00)
   XMAS Card 1986

   Games included in this compilation are:

   Donald Duck's Playground (1.0a)
   Donald Duck's Playground (1.0c)
   Gold Rush (2.01) (identified as 5.25 cracked)
   King's Quest 1 (1.0u)
   King's Quest 1 (2.0f)
   King's Quest 2 (2.0j)
   King's Quest 2 (2.1)
   King's Quest 2 (2.2)
   King's Quest 3 (1.01)
   King's Quest 3 (2.14)
   King's Quest 4 (2.3)
   Liesure Suit Larry 1 (1.00)
   Liesure Suit Larry 1 (1.05)
   ManHunter 1: New York (1.22)
   ManHunter 2: San Francisco (3.02)
   Mixed Up Mother Goose
   Police Quest 1 (2.0g)
   Space Quest 1 (1.1a)
   Space Quest 1 (1.2)
   Space Quest 1 (2.2)
   Space Quest 2 (2.0a)
   Space Quest 2 (2.0f)
   The Black Cauldron (2.00)

   The manuals for the games that require such, are included in the games
   directory on the cd.

                 · ─ ─── ──────────────────────────── ─── ─ ·

            Greetings: Nut, CCC, #d***net, #o***arez, all DC lovers

 · ─ ─── ──────────────────────────────────────────────────────────── ─── ─ ·
                                                              GP - 2003.01.17


--- Конец кода ------ Цитировать ---Ну и наверное ScummVM 10 Pack самое из этого интересное =)
--- Конец цитаты ---

Да эта сборка на андеграунде недавно появилась. Если нужен доступ, пришли мне своё мыло в личку.
http://www.underground-gamer.com/details.php?id=45577

Продолжение в следующем сообщении....

IcyLin:


--- Цитировать ---Их вообще на дрим сцене ктонибудь собирает ??? Выкладывает ???
--- Конец цитаты ---

Собирает. Выкладывает. Вот на андеграунде сцуммвм тому пример.
Вот тут еще некоторые в списке есть сборки кроме всего прочего:
(click to show/hide)7 Lucas Arts Games - Godeater   Папка      05.03.2010 22:06:22
[DC]_NEO4ALL_BOOTCD_DC-KATHY   Папка      13.03.2010 9:52:17
_Bleemcast   Папка      09.04.2010 23:37:57
_NEO4ALL   Папка      25.03.2010 2:42:25
_Other   Папка      24.11.2009 1:37:23
Atari_800_DC_v0.76_Compilation_WinIsShit(wisa8dcc)   Папка      23.11.2009 23:32:37
Bleem!Cast_Maker_Tools_DC_RF_OVERRIDE   Папка      23.11.2009 23:33:30
bleem_disassembled_dc   Папка      23.11.2009 23:28:24
Bleemcast AlotOf   Папка      23.11.2009 23:33:32
Bleemcast Assorted   Папка      25.03.2010 2:18:09
Bleemcast!   Папка      23.11.2009 23:33:31
Bleemcast_Betas_DC-ANON   Папка      23.11.2009 23:33:31
Bleemcast_CDI   Папка      23.11.2009 23:33:31
Bleemcast_USA_DC-JC   Папка      23.11.2009 23:33:32
Boob_Boy_Gameboy_Emulator_DC-DISOBEY   Папка      23.11.2009 23:33:34
ColecoVision_Emu_DC-DCSHADOW   Папка      23.11.2009 23:34:08
DCAtari_USA_DC-IND   Папка      23.11.2009 23:04:25
DCAtari_With_All_5200_2600_And_800_Disks_USA_DC-IND   Папка      09.01.2010 18:54:53
Dcolem_With_Roms_Usa_DC-dchelp   Папка      09.01.2010 18:54:53
DOSBOX_DC-HOMEBREW   Папка      24.11.2009 0:25:28
Dream-O-Rama Vol #1 With 50 SG-1000 Roms_DC-DABOMB   Папка      15.03.2010 7:59:06
Dream_Palace_Emu_Pak_V1.0_DC-STARGATE   Папка      23.11.2009 23:35:38
DreamMsx_and_all_roms_DC-DRASTIC   Папка      23.11.2009 23:04:26
DreamPac_1.0_USA_DC-GENIUS   Папка      09.01.2010 18:54:53
Dreamsnes_0.9.8_With_1913_Roms_Multi11_PAL_DC-BULI1984   Папка      09.01.2010 18:55:21
DreamSNES_096_Snes_Emulator_USA_DC-DISOBEY   Папка      09.01.2010 18:55:26
Dsnes_0.94_Vol_1_USA_DC-PIUSGUN   Папка      09.01.2010 18:55:31
Dsnes_0.94_Vol_2_USA_DC-PIUSGUN   Папка      09.01.2010 18:55:37
Final_Fantasy_1-6_DC   Папка      25.03.2010 2:22:10
Gameboy_Collection_ALL_DC-ADRENALIN   Папка      09.01.2010 18:55:41
Gameboy_Emu_With_Roms_USA_DC-HOOLIGANS   Папка      09.01.2010 18:55:42
Genesis_Lemec_Loader_Complete_Collection_Proper_USA_DC-FTB   Папка      09.01.2010 18:55:52
Gleem_Game_Pak_Edition_ALL_DC-DCBZ   Папка      23.11.2009 23:04:26
Lemec_Smash_Pack_Loader_USA_DC-OBSIDIAN   Папка      23.11.2009 23:36:15
MAME_CD_Collection_DC-DCENTRAL   Папка      23.11.2009 23:36:47
MamedDC_2588_Romz_FINAL_USA_DC-ISOSPHERE   Папка      09.01.2010 18:56:24
Master_System_Emu_With_546_Roms_DC-TANGI3R   Папка      23.11.2009 23:36:53
MJAs_Genesis_Collection_2_DC-MJA   Папка      23.11.2009 23:37:10
MSX_Emu_Plus_836_Roms_DC-MazNFXP   Папка      06.03.2010 4:32:35
Neo.4.All.AES.with.50+.ROMS   Папка      20.03.2010 6:46:46
NES_Roms_For_Gleam_USA_DC-CONSOLEX   Папка      09.01.2010 18:56:27
Nester_DC_ 7.1_With_2400_Roms_And_5100_Cheat_Codes   Папка      11.03.2010 22:25:58
NesterDC_6.0_Final_With_All_Roms_DC-MAURYX   Папка      09.01.2010 18:56:35
NesterDC_6.0_With_2400_Roms_USA_DC-J-EXCEL   Папка      09.01.2010 18:56:39
NesterDC_Ultimate_Rom_Disc_ALL_DC-ROMS_ISOS   Папка      09.01.2010 18:56:44
NesterDC_V3_The_Mario_Collection_USA_DC-DIESEL   Папка      09.01.2010 18:56:44
Pack_707_For_Gameboy_Emulator_USA_DC-NORATIO   Папка      05.03.2010 22:01:10
Retro_Dreamcast_CD_DC-Icaruz   Папка      24.11.2009 4:31:39
Rg_Roms_Cd_Sampler_V2.0_Christmas_Edition_NTSC_RG-ROMS   Папка      25.03.2010 2:29:21
RG_Roms_CD_Sampler_V3.0_ALL_DC-RG-ROMS   Папка      25.03.2010 2:29:33
RPG_Works_DC-LAN-DI   Папка      23.11.2009 23:04:33
Sam_And_Max_And_Day_Of_The_Tentacle_DC-CCC   Папка      09.04.2010 18:20:37
SarienDC_1.1_ALL_DC-GP   Папка      09.01.2010 18:56:45
Sega_Smash_Pack_Volume_3_ALL_DC-IND   Папка      23.11.2009 23:37:24
SegaGEN_With_47_Roms_USA_DC-SPAZ   Папка      25.11.2009 20:13:45
SegaGen_With_Lemec_Addon_76_Roms_USA_DC-VAMPIRICS   Папка      25.11.2009 20:13:47
SNES4ALL_Misjah_U_set   Папка      11.03.2010 22:29:29
Tetris_NES_Puzzle_Collection_USA_DC-BVP   Папка      11.03.2010 22:37:17
Ultimate_Nes_Collection_USA_DC-CCC   Папка      09.01.2010 18:56:49
[DC] Bleemcast (Yellow, Purple, Orange, Green, Blue).zip   WinRAR ZIP archive   2 211 KБ   20.03.2010 7:06:48
[DC] Bleemcast Blue [Working-Version] (CDI).rar   WinRAR archive   946 KБ   20.03.2010 7:06:58
ScummVM 10 Pack.rar   WinRAR archive   511 279 KБ   01.04.2010 17:50:36


--- Цитировать ---IcyLin  у тебя кстати есть ScummVM 10 Pack ??
--- Конец цитаты ---

Есть. :)


--- Цитировать ---Ведь ScummVM - это интерпритатор - а все остальные эмули .
--- Конец цитаты ---

Да не все остальные эмули. Chip 8 тоже интерпретатор.
http://tv-games.ru/system/chip8.html
Эмуль для дрима тут:
http://dreamcast.dcemu.co.uk/chip8.php
Собрать не получилось.

Я пока собираю игры Дримкаст. Над эмулями ещё серьезно не сидел. Позже...

Ты бы выкладывал скриншоты со сборок того, что у тебя есть. Интересно как оно на дриме всё выглядит. А то как-то не интересно так "насухую" обсуждать эти эмули.

Dogertyboy:
 
--- Цитировать ---Это собранная в изибуте походу блеемкаст игра такая.
--- Конец цитаты ---


Только хотел тебе указать на это .... но ты меня опередил ...
Странная игруха какая то
Ха-ха-ха .... Ты хотя бы мельком прочитал бы NFO  которое сам и выложил ...

 SarienDC 1.1 (c) Ganksoft Entertainment                 │
  ╞════════════════════════════════════╤═══════════════════════════════════╡
  │ Release date    : 2002.03.06      │ Compilation date: 2003.01.17      │
  │ Region          : All              │ Platform        : Sega Dreamcast

Ganksoft это разраб .... про Sarien DC давно в курсе но так и не играл ... кстати ониж е выпустили и NeoPoccot DC - эмулятор NeoGeo Pocket Color - у меня есть сборка ....

Спасибо на андеграунд есть доступ ....

DreamMsx - ещё заинтересовало - это эмуль чего ??

MamedDC - чем отличается от MAME4All в плане скорости графики и всего прочего ???

На ундерграунде вроде бы тоже прям не ахти - почти всё видел  или играл ....

Вот такой вопрос .... есть эмуль GpSpDc - от Троя не помню как фамилия - Davis кажется ... так вот одну из сборок собрал если я не ошибаюсь - наш Alex но не самая последняя версия и без эмулей - а что самое ужасное там куча маала файлов которые нужно ещё собрать ... Так у кого есть полностью рабочий образ этого добра ... Чтобы записал включил и не работает ....


Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии